YOUR CART

Shop in
 ?

Your cart is currently empty.

Continue browsing here.

Προεπιλογή, εκκαθάριση

Εάν (i) παραβιάζετε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις σας βάσει σύμβασης, ή (ii) ειδοποιήσετε σε οποιονδήποτε από τους πιστωτές σας ότι έχετε αναστείλει ή πρόκειται να αναστείλετε την πληρωμή ή έχει γίνει παραγγελία ή έχει εκδοθεί απόφαση για την εκκαθάρισή σας ή έχει εκδοθεί εντολή διαχείρισης ή διορίζεται διαχειριστής για τη διαχείριση του υποθέσεις, επιχειρήσεις και περιουσιακά στοιχεία ή ο παραλήπτης ή / και ο διαχειριστής ή ο διοικητικός παραλήπτης διορίζεται σε σχέση με το σύνολο ή οποιοδήποτε από τα περιουσιακά στοιχεία ή την επιχείρησή σας ή προκύπτουν περιστάσεις που επιτρέπουν στο δικαστήριο ή τον πιστωτή να διορίσει έναν παραλήπτη ή / και διαχειριστή ή διοικητικό παραλήπτη ή διαχειριστής που δίνει το δικαίωμα στο δικαστήριο να εκδώσει εντολή εκκαθάρισης ή πτώχευσης ή να αναλάβετε ή να υποστείτε οποιαδήποτε παρόμοια ή ανάλογη ενέργεια λόγω χρέους σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ·

Μπορούμε να τερματίσουμε την ισχύουσα Σύμβαση αμέσως μετά από γραπτή ειδοποίηση και να διατηρήσουμε οποιαδήποτε προκαταβολή και θα μας αποζημιώσετε έναντι όλων των αξιώσεων, ζημιών, ζημιών, υποχρεώσεων, δαπανών και εξόδων οποιασδήποτε φύσης που προκύπτουν από οποιαδήποτε τέτοια καταγγελία και όλα τα ποσά που οφείλονται σε εμάς θα γίνετε αμέσως πληρωτέοι. Ο τερματισμός μιας σύμβασης δεν θίγει τυχόν δεδουλευμένα δικαιώματα ή ένδικα μέσα εσάς ή εμάς. Ο τερματισμός μιας σύμβασης δεν θα επηρεάσει την έναρξη ισχύος ή τη συνέχιση ισχύος οποιασδήποτε διάταξης που ρητά ή έμμεσα προορίζεται να τεθεί σε ισχύ ή να συνεχίσει να ισχύει κατά την ή μετά την καταγγελία.

Search